Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Ottima terugslagklep met keerklep: simpel, gemakkelijk en effectief


Ottima terugslagklep met keerklepKlimatologische veranderingen en verstedelijking leiden tot een verhoogde overbelasting van riolen, wat kan leiden tot schade door overstroming. De vernieuwde Ottima terugslagklep met keerklep is een eenvoudige en effectieve manier om het risico van overstromingen door terugstuwing in het riool te voorkomen.

Een terugslagklep met keerklep wordt sterk aanbevolen in geval van:

  • Laaggelegen gebieden bij de kust, een meer of in een dal met gemengde rioolstelsels. Speciaal daar waar regenwater stroomafwaarts wordt afgevoerd naar het hoofdriool en het risico bestaat van plotseling opkomend hoogwater na hevige regenval.
  • Te klein gedimensioneerde rioolnetwerken van nieuw gebouwde of geplande woningen, welke zijn aangesloten op een vroeger aangelegd hoofdriool dat hierdoor functioneert met hoge doorstroomsnelheid.
  • Particuliere afvoersystemen aangesloten op een openbaar riool, uitgevoerd met pompstations.
  • Commerciële en industriële installaties waar een drukloze afvoer is vereist (o.a. viskwekerijen) of waar een PVC-uitvoering is vereist (zout water).
  • Het voorkomen dat knaagdieren via de riolering binnendringen.

Werking:
Werking Ottima terugslagklep met keerklep

Direct naar producten


 

 

 

 

 

 

 


Website ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist. Website design door Beachhead