Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Welk product zoekt u?

Hier kunt u snel het juiste product vinden.
Vul een trefwoord of artikelnummer in:


Of selecteer hier uw keuze:

Milieu

Cradle-to-cradleOnze zorg voor het milieu

Milieuzorg heeft een hoge prioriteit binnen Akatherm BV. Dit houdt onder andere in de zorg voor de gezondheid, welzijn en veiligheid van het personeel, de relatie met de gebruikers/afnemers van onze producten, buren en omwonenden van de bedrijfsvestiging van Akatherm BV maar ook alle andere externe belanghebbenden en de totale impact van de bedrijfsvoering op het milieu.

Akatherm zal altijd alle mogelijke inspanningen verrichten om verbeteringen van onze milieuprestaties te realiseren en ons daarbij minimaal conformeren aan de richtlijnen van de Aliaxis Groep, de eisen van de NEN-EN-ISO 14001 en de geldende wet- en regelgeving. Hierbij hanteren wij het ALARA-principe; ‘As Low As Reasonably Achievable' (zo laag als redelijker wijze bereikbaar is).

Om dit te realiseren zullen wij streven naar:

  • een geïntegreerd managementsysteem waarin zowel kwaliteit en milieu gewaarborgd wordt en gestreefd wordt naar continue verbetering op deze gebieden.
  • het gebruik maken van de beschikbare nieuwe technieken in onze productontwikkeling, waarin het aspect van milieubescherming continue een belangrijke afweging is en waarbij gekeken wordt naar de totale levenscyclus van de producten, ‘van de wieg tot het graf'.
  • een goede samenwerking met al onze ‘stakeholders' (aandeelhouders, klanten, leveranciers, overheden,   medewerkers en andere belanghebbenden), om een verantwoordelijke houding te waarborgen.

Geïntegreerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem is het milieumanagementsysteem volgens de norm  ISO 14001.

Akatherm BV levert jaarlijks gegevens aan de Aliaxis Groep aan, te weten meetgegevens betreffende de belangrijkste milieuaspecten van de organisatie met tot doel het kunnen monitoren van de milieuprestaties. Daarbij is per belangrijk milieuaspect een programma oftewel actieplan opgesteld waarin staat aangegeven welke inspanningen men verricht om een bepaald milieudoel te behalen of te handhaven.

 


Website ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist. Website design door Beachhead